Правилници

Филтер по Наслови      Прикажи #  
# Наслов на артиклот Кликови
1 ПОДЗАКОНСКИ АКТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОСКИОТ ЈАЗИК 38
2 Правилник за заштитено внатрешно пријавување 357
3 ПОДЗАКОНСКИ АКТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВАА ОД ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕИТЕ 421
4 ПОДЗАКОНСКИ АКТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА 521
5 П Р А В И Л Н И К ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА ОЦЕНА НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФИЛМСКИ ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ 214
6 П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ФИЛМОВИТЕ, ЗА ОБЛИЦИТЕ НА АКУСТИЧНО И ВИЗУЕЛНО ПРИКАЖУВАЊЕ НА КАТЕГОРИЈАТА НА ФИЛМОВИТЕ И ЗА ВРЕМЕНСКИТЕ ПЕРИОДИ ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЖУВААТ ФИЛМОВИТЕ ШТО МОЖАТ ШТЕТНО ДА ВЛИЈААТ... 176
7 ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖ ИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ ЗА ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ 182
8 ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ НА МЕМОРИЈАЛНИТЕ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН - ОБЕЛЕЖЈАТА 201
9 ПРАВИЛНИК ЗА СООДВЕТНОСТА НА ВИДОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОПИСОТ НА СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА ВО ОБЛАСТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ, ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗБОР И РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИ ЗВАЊА 388
10 ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 256
kultura_logo_2

oglas

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia