Од кога сум на оваа позиција, заедно со тимот работиме на неколку фронта за да почне процесот на подобрување на системската заштита за коешто е потребно да работат и надлежните инстиуции, потоа тука е нормативниот дел, реорганизацијата, кадровски и инфраструктурни екипирања и финанисрање. За следната година обезбедивме буџет за заштитата од 105 милиони денари, за разлика од оваа година кога буџетот бил само 70 милиони денари.
Погледнете го целото мое гостување во Утрински брифинг / Utrinski brifing