“Резултати од годишнитe конкурси за проекти од национален интерес во културата за 2019”

 

“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Драмската дејност за 2020 година”

Пријава за драмска дејност 2020

Образец за професионална драмска претстава

Образец за аматерска претстава

“Резултати од годишните конкурси за проекти од национален интерес во културата од областа на Драмската дејност за 2020 година“

Табела за драмска дејност

“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Драмската дејност за 2021   година“

Пријава за драмска дејност 2021

“Резултати од годишните конкурси за проекти од национален интерес во културата од областа на Драмската дејност за 2021 година“

Национални установи

Други корисници