Резултати од годишнитe конкурси за проекти од национален интерес во културата за 2019
Резултати од годишнитe конкурси за проекти од национален интерес во културата за 2019

 

"Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на драмската дејност за 2020 година"

Пријава за драмска дејност 2020

Образец за професионална драмска претстава

Образец за аматерска претстава

“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на драмската дејност за 2021   година“

Пријава за драмска дејност 2021

Контакт (сектор драмска):

+389 70 000 000

info@kultura.mk