“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Визуелни уметности, архитектура и дизајн за 2020 година”

Пријава за визуелни уметности,архитектура и дизајн за 2020

Обрасци за проекти од областа на визуелните уметности , архитектура и дизајнот

“Резултати од годишните конкурси за проекти од национален интерес во културата од областа на Визуелните уметности , архитектурата и дизајнот за 2020 година““

Табела за визуелните уметности , архитектурата и дизајнот 

“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Визуелните уметности , архитектура и дизајн за 2021 година“

Пријава за визуелни уметности , архитектура и дизајн за 2021

“Резултати од годишните конкурси за проекти од национален интерес во културата од областа на Визуелните уметности , архитектурата и дизајнот за 2021 година““

Национални установи

Други корисници