„Идиоми“ е насловен циклусот на слики  од самостојната изложба на уметникот Филип Велковски која ќе биде отворена вечерва, од 18 до 21 часот, во КСП Центар –Јадро..

Изложбата се релизира со финансиска поддршка на Министерството за култура и е дел од годишната програма на КСП Центар -Јадро.